Image 35 of 36
< Prev Next >
A Kashmiri muslim prays on his shikara at Dal Lake. Srinagar, Jammu and Kashmir, India, Arindam Mukherjee
A Kashmiri muslim prays on his shikara at Dal Lake. Srinagar, Jammu and Kashmir, India, Arindam Mukherjee